WITTE KALKUITBLOEI


Alle betonproducten zowel klinkers als tegels in naturel grijs of gekleurd met een kleurstof zijn gevoelig voor witte kalkuitbloei. U kunt dit fenomeen herkennen aan een witte kalkachtige uitslag aan het oppervlak van het desbetreffende product. Dit is iets wat helaas technisch niet te voorkomen is bij alle typen betonproducten.

HOE ONTSTAAT WITTE KALKUITBLOEI ?

Het proces om beton te maken bestaat uit de volgende natuurlijke componenten, zand/grind/cement/water. Het cement kan een chemische reactie aangaan met water waardoor er vrije kalk gevormd wordt, deze kalkafzetting gaat vervolgens een reactie aan met de aanwezige kooldioxide in de lucht waardoor calciumcarbonaat ontstaat. Dit calciumcarbonaat geeft de witte kalkuitbloei op het product, deze uitbloeiing kan reeds ontstaan op het opslagterrein bij de betonfabriek maar deze reactie  is ook nog mogelijk na verwerking van de materialen.


IS ER IETS AAN TE DOEN

Niet direct, het ontstane calciumcarbonaat is zonder het product aan te tasten praktisch niet van het oppervlak te verwijderen. Maar onder invloed van het kooldioxide in de lucht zal het calcium- carbonaat veranderen in een stof welke wel oplosbaar is “Kalkuitbloei verdwijnt dus uiteindelijk vanzelf”. Zure verontreiniging in de lucht versnelt dit proces aanzienlijk, in de praktijk zal de kalkuitbloei in een industriële omgeving sneller verdwijnen als in gebieden met relatief schone lucht.


HET PRODUCT & RECLAMATIE

Witte kalkuitbloei heeft geen enkele invloed op de sterkte of de duurzaamheid van het product en zal na verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Op dit algemene fenomeen van betonproducten kunnen wij dan ook geen klachten accepteren.